NASA opublikowała niezwykłe zdjęcie, opisujące aktywność magnetyczną Słońca. To złożenie obrazu naszej gwiazdy, zarejestrowanego w dalekim ultrafiolecie z wynikami symulacji linii sił pola magnetycznego w słonecznej atmosferze. Widoczne linie to wynik pracy modelu PFSS - Potential Field Source Surface, który symuluje ich przebieg w oparciu o pomiary magnetyczne powierzchni Słońca.

Linie sił pola magnetycznego są gęstsze w rejonie jasnych plam na powierzchni Słońca, odpowiadających na tym obrazie obszarom o najsilniejszej aktywności magnetycznej. Widać też, jak linie pola magnetycznego łączą podobne obszary o podwyższonej aktywności.

Zdjęcie zostało wykonane 12 marca 2016 roku przez sondę Solar Dynamics Observatory. Analiza wyników podobnych symulacji pomaga naukowcom zrozumieć dynamikę zmian własności magnetycznych naszej gwiazdy.