O tym, że warto znać obce języki, wiemy od dawna. Okazuje się jednak, że posługiwanie się nimi nie tylko pomaga się porozumieć, ale i... zwiększa możliwości naszego mózgu.

Nauka języków oddziałuje pozytywnie na procesy uczenia się i zapamiętywania, wpływa także na umiejętność rozwiązywania problemów i twórczego myślenia. Posługiwanie się więcej niż jednym językiem poprawia elastyczność mózgu i zdolność rozumienia emocji innych ludzi. Opóźnia także szkodliwe skutki starzenia się mózgu.

Co ważne, pożyteczne skutki wywołuje nie tylko zaawansowana dwujęzyczność czy wielojęzyczność, ale także nauka języków na poziomie zupełnie wstępnym. To znakomity trening, któremu powinniśmy poddawać mózg jak najczęściej.