AIDS rozprzestrzenia się szybciej niż wysiłki, jakie czyni społeczność międzynarodowa, by powstrzymać tę chorobę - alarmował sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, otwierając specjalną sesję Zgromadzenia Ogólnego poświęconą AIDS.

Chociaż coraz więcej pieniędzy jest przeznaczanych na walkę z AIDS, to epidemia nadal jest niepokonana. ONZ alarmuje: w Afryce leki antywirusowe przyjmuje tylko 1 proc. ludzi; w krajach rozwijających się zaledwie 300 tys. ma dostęp do leków, podczas gdy potrzebuje ich 5-6 milionów zarażonych wirusem HIV.

I choć dane są przerażające, to jak - mówił Kofi Annan na sesji Zgromadzenia Ogólnego - rozprzestrzenianie się AIDS i HIV nie jest już nieuniknione. mamy środki, by móc to kontrolować. Jesteśmy to winni wszystkim ofiarom AIDS. Wszystkim tym dzieciom przedwcześnie pozbawionych życia i przyszłym pokoleniom. Jednocześnie jednak ostrzegł, iż świat nie jest przygotowany by - jak planowano - do roku 2005 rozpocząć redukcję skali i skutków choroby.

Wirusem HIV zarażonych jest ponad 40 milionów ludzi. 6 milionów choruje na AIDS. Ponad 14 milionów dzieci w wieku poniżej 15 lat straciło jedno lub oboje rodziców z powodu AIDS. Do roku 2010 ta liczba wzrośnie prawdopodobnie do 24 milionów.

07:25