Serce czy rozum - co powinno kierować naszymi decyzjami na temat wyboru zawodu i drogi życiowej? Zdaniem psychologów z Tel Aviv University i London School of Economics, jednak serce. Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie "Journal of Applied Psychology" wskazują na to, że pasja daje większe gwarancje sukcesu zawodowego niż talent. Choć sukces niekoniecznie oznacza w tym przypadku większe dochody.

Najnowsze badania Gallupa wskazują, że ponad połowa Amerykanów nie czuje zaangażowania w swoją pracę zawodową. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety coraz częściej przyznają się do braku entuzjazmu i poświęcenia, wręcz obojętności wobec tego, czym się zawodowo zajmują. Opinie pod tytułem "kocham swoją pracę" są coraz rzadsze. Psycholodzy z Tel Awiwu i Londynu postanowili sprawdzić, jaki wpływ na to ma sam sposób wyboru drogi życiowej, inaczej mówiąc, czy więcej zadowolenia przynosi nam praca wybrana sercem, czy rozumem, czy ważniejsza jest pasja, czy poczucie bezpieczeństwa.

Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego i często obie motywacje się wzmacniają. Badania wskazują jednak, że prawdziwa pasja odczuwana od młodzieńczych lat daje większe szanse na sukces bez względu na obiektywne zdolności. Młodzi ludzie, którzy są odpowiednio zmotywowani, chętniej podejmują ryzyko, są uparci i w ostateczności mają większe szanse na to, że uda im się pogodzić i zainteresowania, i stabilizację zawodową.

Gospodarcze realia współczesności sprawiają, że przy wyborze kariery zawodowej musimy często dokonywać kompromisu między tym, co nam w duszy gra, a nakazami rozsądku - mówi współautor pracy, dr Daniel Heller z TAU. Chcieliśmy sprawdzić, jak to działa w przypadku osób wybierających trudną, artystyczną ścieżkę kariery, jakie mają szanse, że im się uda - dodaje.

Heller oraz dr Shoshana Dobrow Riza z London School of Economics śledzili przez 11 lat rozwój kariery 450 osób, które jako uczniowie średnich szkół muzycznych uczestniczyły w letnich programach dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. Okazało się, że te z nich, które w młodym wieku zdradzały największą pasję do muzyki, miały większe szanse na rozwój profesjonalnej kariery niezależnie od faktycznych muzycznych zdolności.

Te osoby, które poświęciły się karierze muzycznej, po latach oceniały jakość swojego życia lepiej lub przynajmniej nie gorzej niż ci, którzy wybrali inną ścieżkę kariery i osiągali w niej nawet znacząco wyższe dochody. To sugeruje, że kierowanie się przy wyborze zawodu pasją daje osobistą satysfakcję, która przewyższa czynniki zewnętrzne, choćby poziom zarobków.

Jeśli odczuwasz silną pasję, powinieneś zastanowić się nad tym, czy bardziej cenisz sobie wewnętrzną satysfakcję z tego, co robisz, czy zewnętrzne korzyści i uświadomić sobie, że jedno może być sprzeczne z drugim. Na tej podstawie podejmij decyzję - radzi dr Heller. Nasze badania pokazały, że takie wewnętrzne przekonanie do tego, co się robi, może zapewnić przewagę nad innymi, nawet w oderwaniu od samego talentu i obiektywnych możliwości - podkreśla.