W Gliwicach uruchomiona zostanie pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej Pracownia Mikromacierzy DNA wysokiej gęstości. Ta technika pozwoli skuteczniej leczyć nowotwory, znaleźć nowe lekarstwa na choroby nowotworowe, w pracowni będą też prowadzone eksperymentalne badania komórek rakowych.

Technika mikromacierzy DNA jest używana do badania profilu ekspresji genów w komórkach i tkankach. Zespół śląskich badaczy skoncentruje się na zastosowaniach mikromacierzy w onkologii.

Metoda pozwala np. określić, czy nowotwór ma zdolność do dawania przerzutów, czy będzie oporny na leczenie, może też być przydatna w poszukiwaniu nowych leków przeciwnowotworowych.

System mikromacierzy zainstalowany w gliwickim instytucie będzie stosowany w eksperymentalnych badaniach raka piersi, tarczycy, czerniaków i białaczek. W Gliwicach będzie można jednocześnie zbadać większość z 40 tys. genów człowieka.

23:00