Zaledwie 6 procent Polaków uprawia regularnie jakiś sport - wynika z raportu Social Issues Research Centre. To najniższy wynik spośród wszystkich europejskich państw.

Blisko połowa Polaków twierdzi, że nie uprawia żadnego sportu. Najczęściej podawanym powodem takiego stanu rzeczy jest brak czasu. 26 procent badanych deklaruje natomiast pozasportową aktywność fizyczną, taką jak jazda na rowerze, prace w ogrodzie, taniec czy spacery.

Chłopcy w wieku 11-15 lat zdecydowanie częściej uprawiają sport niż ich rówieśniczki. U chłopców zainteresowanie aktywnością sportową utrzymuje się na wysokim i stałym poziomie (71-78 procent w zależności od grupy wiekowej). U dziewczynek zainteresowanie sportem maleje z wiekiem. W grupie 11-latek uprawiające sport stanowią 2/3 badanych, w grupie 13-latek - 60 procent. W grupie 15-latek aktywność ruchową deklaruje zaledwie 49 procent dziewczynek.

Kultura siedzącego trybu życia

W grupie nastolatków w wieku 15-19 lat więcej niż połowa w ogóle nie uprawia sportu. W grupie osób poniżej 30. roku życia sport uprawia 40 procent badanych. Odsetek aktywnych ruchowo osób spada o połowę w grupie powyżej 50. roku życia. Minimalnie częściej sport uprawiają w Polsce mężczyźni (32,1 procent) niż kobiety (29,9 procent).

Mężczyzn jest zdecydowanie więcej w grupie polskich sportowców zawodowych. Wśród zawodników, którzy są pod opieką klubów i związków sportowych, jest tylko 17 procent kobiet.

Brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko otyłości

Brak aktywności fizycznej i powszechne spędzanie czasu wolnego przed telewizorem skutkuje w Polsce coraz częstszą otyłością u dzieci. Z nadwagą częściej borykają się chłopcy niż dziewczynki. O otyłości można już mówić w przypadku 6-10 procent nastolatek oraz 12 procent nastolatków.