Lekarze przestrzegają przed paleniem w ciąży. Niestety w Polsce jest to wciąż bardzo popularne. Przyznaje się do niego aż jedna czwarta przyszłych matek. Lekarze, którzy próbują zmienić tę sytuację spotkali się w Poznaniu by nie tylko ostrzegać i przypominać o tym, że "Płód pali razem z matką".

Praca jaką trzeba wykonać, aby nastąpiła w tej kwestii poprawa jest ogromna. W Polsce istnieje bowiem bardzo duże przyzwolenie na palenie papierosów. Nie wszyscy także zdają sobie sprawę z ryzyka. Kobiety powinny np. pamiętać, że paląc odbierają dziecku tlen. "Przy obniżeniu do pewnego poziomu krytycznego dochodzi do zgonu wewnątrzmacicznego. Jeżeli by kobieta o tym wiedziała, że pogarsza te warunki - sądzę, że wiele kobiet zaprzestałoby palenia" - powiedział profesor Romuald Biczysko. Dużą winę za ten stan rzeczy ponoszą sami lekarze. Z ankiety przeprowadzonej wśród ciężarnych kobiet wynika, że większość z nich nie została poinformowana przez swojego ginekologa o skutkach palenia, a nawet nie zdajemy sobie sprawy jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości: "Kiedyś dziecko mając 20-30 lat zacznie obserwować u siebie zmiany nowotworowe układu oddechowego czy innych. Może wtedy zapytać czy jego mama nie paliła, albo tata nie palił w domu kiedy dziecko rosło w brzuchu matki" - powiedział toksykolog Wojciech Piekarzewski. Jak dodaje profesor niewykluczone jest, że w przyszłości dzieci będą wytaczały procesy rodzicom z tego powodu.

17:40