Na Politechnice Lubelskiej został otwarty największy we wschodniej Polsce tunel aerodynamiczny. Kosztował 4,6 mln zł, zajmuje 160 metrów kwadratowych i waży 40 ton.

Tunel to najbardziej zaawansowany sprzęt do prowadzenia badań związanych z lotnictwem, motoryzacją, energetyką wiatrową, budownictwem i sportem.

"Aby utrzymać wysoką pozycję naukową, musimy dysponować najnowocześniejszą aparaturą badawczą. Mam nadzieję, że ten obiekt przyczyni się do powstania znakomitych opracowań naukowych, umożliwi współpracę z przemysłem oraz znajdzie zastosowanie w dydaktyce" - powiedział rektor Politechniki Lubelskiej profesor Zbigniew Pater.

Tunel jest unikalną w skali kraju konstrukcją z dwoma niezależnymi przestrzeniami pomiarowymi operującymi w ramach tego samego zamkniętego obiegu powietrza. Pierwsza z nich, o wymiarach 1,275 x 1,415 m umożliwia uzyskanie maksymalnej prędkości wynoszącej 60 m/s, druga o wymiarach 1,8 x 2 m pozwala na uzyskanie maksymalnej prędkości równej 30 m/s. Każda komora zapewnia wykonywanie badań wagowych i ciśnieniowych modeli. Wykonywane w nich eksperymenty pomagają w opracowaniu nowych oraz optymalizacji istniejących konstrukcji.

"Tunel aerodynamiczny jest świetnym miejscem do przetestowania kluczowych charakterystyk w takich dyscyplinach jak skoki narciarskie, narciarstwo, bobsleje, sporty motorowe czy kolarstwo, gdzie siły aerodynamiczne działają w sposób szczególny na zawodników. Analizie aerodynamicznej można poddać sprzęt zawodników oraz odpowiednie ułożenie sylwetki ciała podczas zawodów" - podkreślił kierownik Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Politechniki Lubelskiej prof. Mirosław Wendeker.

W tunelu mogą być badane obiekty generujące opór aerodynamiczny, takie jak budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, mosty czy konstrukcje przemysłowe.

"W przypadku budynków i budowli o wysokości powyżej 200 metrów i mostów o rozpiętości przęseł powyżej 200 metrów konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, które pozwolą określić rzeczywiste oddziaływanie wiatru. W kraju i za granicą rośnie zapotrzebowanie przemysłu na tego typu badania" - zaznaczył specjalista z zakresu inżynierii wiatrowej prof. Tomasz Lipecki z Katedry Mechaniki Budowli Politechniki Lubelskiej.

Tunel przetestowali zawodnicy Motoru Lublin Jarosław Hampel i Mateusz Cierniak, którzy zostali poddani specjalnym badaniom m.in. sprawdzano ich pozycję oraz sprzęt i jego wpływ na opór powietrza.

"Pęd powietrza w tunelu jest bardzo duży i starałem się znaleźć optymalny układ ciała. Jak się ścigamy, nie myślimy o tym, a to jest jednak bardzo ważne. Jestem ciekawy wyników" - powiedział Hampel.