Kopernik była kobietą - to już powszechnie wiadomo dzięki "Seksmisji". Ale najmłodszy sołtys? Ma dopiero 20 lat, a już trzęsie całą wsią: Ewelina Przyłucka z Kowali pod Pińczowem została sołtysem rodzinnej miejscowości.

Przyłucka jest najprawdopodobniej najmłodszym sołtysem w Polsce. W głosowaniu zwyciężyła bezapelacyjnie - zdobyła 36 z 51 wszystkich głosów mieszkańców.

Pani Ewelina zdążyła już zwołać zebranie rady sołeckiej, na którym przedstawiła swój program działania dla Kowali: będzie zabiegała o dokończenie oświetlenia wsi, wybudowanie wodociągu i położenie chodnika. Jak zapowiedziała, chce także otworzyć klub młodzieżowy w miejscowej świetlicy, rozwijać działalność lokalnego koła gospodyń wiejskich i ściślej współpracować z Ochotniczą Strażą Pożarną.

A co mówi o sobie? Świeżo upieczona sołtys studiuje w Kielcach i marzy, by pracować jako świetnie wykwalifikowana fryzjerka.