Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiło wyniki szóstego już konkursu o Puchar Pytii, organizowanego tym razem dla sondażowni, które najlepiej przewidziały wynik wyborów prezydenckich 2020 roku. Za najlepszy sondaż przed I turą wyborów Kapituła uznała sondaż firmy IBSP dla portalu Stan Polityki z dnia 26.06.2020 roku, który był najbliższy oficjalnym wynikom wyborów ustalonym w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej. Wyróżnienie w kategorii sondaże otrzymała firma Kantar Millward Brown. Kapituła postanowiła nie przyznawać Pucharu Pytii za najlepszy sondaż w II turze wyborów, a jedynie przyznać ex aequo dwa wyróżnienia dla Social Changes i CBM Indicator.

W konkursie Kapituła uwzględniła jedynie publikowane sondaże przeprowadzone w ciągu dwóch tygodni przed, odpowiednio, I i II turą wyborów Prezydenta RP, które miały miejsce 28 czerwca i 12 lipca 2020 roku. W kategorii sondaży przed I turą wyborów wzięto pod uwagę trzynaście ośrodków (CBM Indicator, CBOS, Estymator, ewybory.eu, IBRiS, IBSP, Instytut Badań Pollster, IPSOS, Kantar Millward Brown, Maison & Partners, PGB Opinium, Social Changes i United Survey), zaś w kategorii sondaży przed II turą wyborów – jedenaście ośrodków (bez ewybory.eu oraz Maison & Partners, które nie robiły sondażu przed II turą, oraz IBSP, które swój ostatni sondaż zorganizowało jeszcze przed I turą wyborów). Dla każdego ośrodka, który przeprowadził więcej niż jedno badanie, uwzględniono ostatni sondaż.

Dla każdego rozpatrywanego sondażu Kapituła uwzględniła wyłącznie wyniki w formie publikowanej, przy czym gdy różne źródła podawały wyniki tego samego sondażu z różną precyzją, uwzględniono najbardziej dokładne. Przed porównaniem wyniki zostały znormalizowane przez odliczenie wyborców deklarujących się jako niezdecydowani. 

Dodatkowo Kapituła porównała także w ramach odrębnej kategorii publikowane przed wyborami prognozy. Uwzględniano przy tym jedynie prognozy instytucjonalne (tj. publikowane przez ośrodki analityczne lub media, w tym portale internetowe) oraz prognozy, których autor był wskazany z imienia i nazwiska. Wyróżnienia za prognozy przed I turą wyborów przyznano firmom Polityka Insight i StanPolityki.pl, których prognozy były najlepsze według różnych kryteriów. Wyróżnienie za prognozę przed II turą wyborów Dominik Drzazga.