Międzynarodowy zespół astronomów opublikował najnowsze, niezwykłe zdjęcie Mgławicy Krab. Ten obiekt, widoczny w gwiazdozbiorze Byka i odległy od nas o 6500 lat świetlnych, został tym razem sfotografowany z pomocą wielu teleskopów, pokrywajacych całe szerokie pasmo promieniowania elektromagnetycznego, od fal radiowych po promieniowanie rentgenowskie. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Astrophysical Journal", nowe obserwacje pozwoliły lepiej zrozumieć procesy, które doprowadziły do charakterystycznej postaci mgławicy.

Mgławica Kraba to pozostałość jasnej supernowej, zaobserwowanej w 1054 roku między innymi przez chińskich astronomów. W jej centrum znajduje się pulsar, supergęsta gwiazda neutronowa wirujaca z okresem 33 milisekund i emitująca wiązki fal radiowych i światła. Intrygujący kształt mgławicy to wynik oddziaływania emitowanych przez pulsar cząstek i materii wyrzuconej jeszcze przez wybuch supernowej.

Zdjęcie jest złożeniem obrazów zarejestrowanych przez pięć teleskopów w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego. Radioteleskop Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) dostarczył obraz fal radiowych, które na zdjęciu pokazano w kolorze czerwonym. Teleskop kosmiczny Spitzera zarejestrował obraz w podczerwieni, który oznaczono na żółto. Obraz światła widzialnego, zarejestrowany przez teleskop kosmiczny Hubble'a, pokazano na zielono. Zdjęcie uzupełniają zebrany przez teleskop XMM-Newton obraz w ultrafiolecie (zaznaczony na niebiesko) oraz obraz fal rentgenowskich, zarejestrowany przez Chandra X-ray Observatory i pokazany w kolorze purpurowym.

Obrazy teleskopów VLA, Hubble i Chandra zostały zarejestrowane mniej więcej w tym samym czasie w listopadzie 2012 roku. Analizę danych, przynoszących nowe informacje na temat struktury mgławicy prowadził zespół naukowców pod kierunkiem Glorii Dubner z National Council of Scientific Research (CONICET) i University of Buenos Aires. Analiza ta pokazuje oddziaływanie szybkich cząstek z polem magnetycznym, podobne do obserwowanego na Słońcu. Widać tam także struktury materii, co wskazywać na to jak wyglądało otoczenie gwiazdy przed jej eksplozją. W obrazach radiowych i rentgenowskich widać dwa oddzielne strumienie materii, emitowane z rejonu pulsara.

Porównanie tych nowych obrazów, zarejestrowanych w różnych pasmach promieniowania elektromagnetycznego, daje nam prawdziwe bogactwo nowych informacji na temat Mgławicy Kraba
- mówi Dubner. Choć ten obiekt był intensywnie badany przez lata, wciąż mamy tam wiele do odkrycia - dodaje. 

Opublikowano też film, który rozpoczyna się od obrazu złożonego ze wszystkich zarejestrowanych pasm. Po chwili czerwony obraz pokazuje, jak pod wpływem wiatru naładowanych cząstek od gwiazdy neutronowej, mgławica emituje fale radiowe. Żółty obraz pokazuje poświatę cząstek pyłu, pochłaniających promieniowanie ultrafioletowe i widzialne. Zielony, ostry obraz promieniowania widzialnego pokazuje struktury wewnętrzne mgławicy. Niebieski obraz ultrafioletu i purpurowy promieniowania X pokazują promieniowanie emitowane przez naładowaną chmurę elektronów.