Odpady komunalne tuż koło domu – nie brzmi to zbyt obiecująco. 450 mieszkańców małopolskiego Sufczyna i Wojnicza wystosowało protest do gminy przeciwko lokalizacji niedaleko ich domów sortowani odpadów komunalnych. Ludzie boją się, że zatruta zostanie woda i ziemia, a im samym grozi wielkie niebezpieczeństwo.

Sortownie odpadów w okolicach Sufczyna i Wojnicza chce otworzyć prywatna firma. Mieszkańcy są tym pomysłem przerażeni. Oprócz wszystkich odpadów, jakie tu będą składowane, mają być także odpady

niebezpieczne, takie jak akumulatory, rtęciówki, świetlówki. Wiadoma rzecz – rtęć i ołów to bomba ekologiczna. Obawiamy się tych bakterii, zarazków i skażenia - tłumaczy jedna z mieszkanek gminy.

Z ostatniego raportu Najwyżej Izby Kontroli wynika, iż gminy nie potrafią gospodarować odpadami komunalnymi. Co gorsza - jak twierdzą kontrolerzy NIK-u - działania samorządów w zakresie składowania i wykorzystywania odpadów mogą wkrótce doprowadzić do przepełnienia wysypisk śmieci. czytaj więcej

Żadne konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. Wniosek firmy i protest mieszkańców są w urzędzie. Inspektor ochrony środowiska Marek Trela zapewnia, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w ciągu kilkunastu najbliższych dni.

06:20