Okazuje się, że poczciwe krasule, podobnie jak gołębie, mają jakiś wewnętrzny kompas i na łące ustawiają się w kierunku północnym lub południowym. Ich południkowe ustawienie zauważono analizując zdjęcia satelitarne.

Zdjęcia pokazały, że stada bydła na wszystkich kontynentach ustawiają się według podobnej reguły, mniej więcej na linii łączącej bieguny magnetyczne ziemi. Potwierdziła to także obserwacja, że tam, gdzie pole magnetyczne jest zakłócone, na przykład w pobliżu linii energetycznych, stada są zdezorientowane. Prawdopodobnie tak samo zachowują się dzikie zwierzęta, jednak na razie nie udało się tego dostatecznie dobrze potwierdzić.