Polarne niedźwiedzie mają problem. I ten problem nie dotyczy tym razem ocieplenia klimatu. Opisane na łamach czasopisma ""Environmental Research" wyniki badań naukowców z Aarhus University pokazują, że obecne w coraz bardziej zanieczyszczonym powietrzu substancje chemiczne osłabiają strukturę kości znajdującej się w niedźwiedzim penisie i w ten sposób zagrażają zdolnościom reprodukcyjnym tych drapieżników.

Jak pisze na swej stronie internetowej czasopismo "New Scientist", kość prącia, czyli baculum występuje u wielu ssaków, w tym u niedźwiedzia polarnego. Choć jej dokładne przeznaczenie nie jest znane, naukowcy przypuszczają, że osłabiona może sprawić niedźwiedziowi problemy w staraniach o partnerkę.

Naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus zauważyli wcześniej, że niedźwiedzie, których organizm zawiera dużo zanieczyszczeń w postaci halogenowych związków organicznych, mają mniejsze jądra i mniejsze baculum. Najnowsze badania pokazały, że szczególna klasa tych substancji, tak zwane polichlorowane bifenyle (PCB) przyczynia się do zmniejszenia gęstości kości prącia niedźwiedzi.

Baculum jest łatwym obiektem badań, kości są bowiem popularnym trofeum myśliwskim. Duńczycy z pomocą badań rentgenowskich określili gęstość kości prącia 279 niedźwiedzi, urodzonych w latach 1990 - 2000 na terenach Grenlandii i Kanady. Porównując te dane z informacjami o zanieczyszczeniach w miejscu przebywania zwierzęcia badacze zaobserwowali związek między wysokim poziomem PCB a niską gęstością baculum. Co prawda wyniki te nie pozwalają na jednoznaczne wskazanie, że PCB odpowiada za zmniejszenie gęstości, wydaje się to jednak najbardziej prawdopodobnym wnioskiem.

PCB powszechnie używano mniej więcej od lat 20 minionego stulecia. Miały wiele zastosowań, służyły między innymi do produkcji farb i wyrobów gumowych. Stopniowo ujawniane informacje o ich szkodliwości dla zdrowia doprowadziły do ostatecznego zakazu ich produkcji w 2001 roku. Prądy powietrzne doprowadziły jednak do tego, że szczególnie dużo tych substancji odłożyło się właśnie w rejonach arktycznych.