W Centrum Medycznym UJASTEK w Krakowie uruchomiono aparaturę rezonansu megnetycznego przystosowaną do badań wcześniaków i noworodków w ciężkim stanie, wymagających respiratora i aparatury do monitorowania funkcji życiowych. Elementem urządzenia jest specjalny, niemagnetyczny inkubator przeznaczony do pracy w silnym polu magnetycznym. Zestaw będzie wykorzystywany zarówno do wczesnej diagnostyki prenatalnej, jak i diagnostyki neonatologicznej bezpośrednio po porodzie.

Metoda zapewnia wysoką dokładność badań przy pełnej ochronie kobiet w ciąży i małych pacjentów. Jest nieinwazyjna, pozwala na badania układu naczyniowego bez stosowania kontrastu. W badaniach kręgosłupa, mózgu, układu mięśniowo-szkieletowego, czy serca zapewnia rozdzielczość niedostępną przy użyciu innych metod.

Aparatura umożliwia badania wcześniaków i noworodków wymagających respiratora. Nowoczesny, przystosowany do pracy w silnym polu magnetycznym inkubator zapewnia dzieciom wymagane warunki wilgotności, temperatury i wysycenia tlenem.

Aparatura będzie dostępna także dla pacjentów innych szpitali Małopolski. Dzięki niej będzie można prowadzić dokładniejszą diagnostykę prenatalną, która pomoże w podjęciu decyzji o potrzebie ewentualnych operacji śródmacicznych lub operacji tuż po urodzeniu dziecka. Dzięki niej będzie można dokładniej badać wcześniaki wymagające inkubatora i noworodki, u których doszło do okołoporodowych komplikacji.

Jak podkreśla dr Beata Rzepecka-Węglarz - ordynator Oddziału Neonatologicznego Centrum Medycznego UJASTEK, aparatura spełnia wszelkie warunki, które umożliwiają badanie dziecka praktycznie natychmiast po porodzie. Jego wykorzystanie będzie jednak pomagało w wykrywaniu wszelkich możliwych komplikacji jeszcze przed porodem. Wskazaniem do badania rezonansem magnetycznym będą nieprawidłowości wykryte z pomocą konwencjonalnych metod, na przykład USG. To pozwoli się i lekarzom i rodzicom lepiej przygotować do urodzenia dziecka, którego stan zdrowia może wymagać natychmiastowej interwencji.

Wszelkie dzieci, które rodzą się z komplikacjami, niską skalą Apgar z ryzykiem powikłań mózgowych będą teraz mogły być szybko i bezpiecznie diagnozowane - podkreśla Dr hab. Izabela Herman-Sucharska z Zakładu Radiologii CMUJ. Do tej pory w Krakowie takiej możliwości nie było. Badania wcześniaków z użyciem rezonansu magnetycznego były możliwe tylko u dzieci starszych.