Stada małp spędzają sen z powiek mieszkańcom Indii. To właśnie one są bowiem najpoważniejszym zagrożeniem dla ludzi. Na liście niebezpiecznych zwierząt wyprzedzają nawet lwy, tygrysy i słonie.

Stada małp, żyjących w sąsiedztwie osad ludzkich, często napadają na dzieci i dorosłych. Zwierzęta zabierają jedzenie, okradają chłopów z zapasów żywności, a nawet ogołacają lodówki. Ich sposobem na zmylenie czujności jest często naśladowanie ludzkich zachowań, np. pukanie do drzwi.

Władze rozpoczęły prace nad stworzeniem programu ochrony ludzi przed dzikimi zwierzętami. Chodzi m.in. o przesiedlanie lub regulowanie liczebności.