Działania na rzecz zabezpieczenia dostaw wody w warunkach kryzysowych w coraz większym stopniu koncentrują się na zagadnieniach cyberbezpieczeństwa, bo wiele zagrożeń może mieć charakter zdalny - mówi RMF FM płk dr Piotr Potejko z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert drugiej edycji Aquathonu. Tegoroczna odsłona poświęconego wodzie hackathonu, z racji sytuacji politycznej będzie poświęcona właśnie kryzysowemu zarządzaniu zasobami wodnymi w razie zagrożeń dla ich bezpieczeństwa.

Zadaniem uczestników odbywającej się w najbliższy weekend (11-12 czerwca) online imprezy będzie przygotowanie projektów związanych z zarządzaniem kryzysowym zasobami wody w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń. Uczestnicy będą mieli dowolność przy tworzeniu projektu – może być to aplikacja, prototyp lub sama koncepcja. Szczegóły zadania zostaną przedstawione w dniu wydarzenia.

Jak podkreślają organizatorzy, Aquathon to pierwszy hackathon w Polsce poświęcony tematyce i problemom gospodarki wodnej. To także okazja do networkingu, wymiany doświadczeń, to przestrzeń pełna inspiracji. Aby wziąć udział w Aquathonie nie trzeba umieć programować. Zaproszenie dotyczy każdego, niezależnie od posiadanego doświadczenia, kto ma ciekawy pomysł i nie zgadza się na status quo. W imprezie mogą brać udział zarówno reprezentanci IT, programiści, graficy, UXowcy, aktywiści, specjaliści w dziedzinach marketingu, zarządzania, czy projektowania, a także... każdy, kto chciałby coś w tej dziedzinie zmienić. Ocena wszystkich projektów, wyłonienie finalistów, ich prezentacje, wreszcie ogłoszenie zwycięzców nastąpi w niedzielę. 

W ciągłej sytuacji kryzysowej jesteśmy już od lat, to pandemia, to obecnie wojna na Ukrainie, sytuacją kryzysową jest też związane z nimi zaburzenie światowego łańcucha dostaw. Trzeba też wspomnieć o cyberzagrożeniach, które także mogą mieć odniesienie do problemów z dostępnością wody - mówi płk dr Piotr Potejko z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. 

Jak przekonuje, tylko jednym aspektem sprawy jest obserwowany w coraz większym stopniu naturalny niedobór wody, do tego dochodzą możliwe ataki, w tym przede wszystkim cyberataki na elementy systemu uzdatniania i przesyłu wody. Jego zdaniem, dla zabezpieczenia się przed wpływem sytuacji kryzysowej istotne są nie tylko działania na rzecz przeciwdziałania tym atakom, ale też racjonalna gospodarka wodna, a więc wszelkie działania dotyczące poboru, oczyszczania i dostarczania wody. Istotna jest też promocja oszczędzania wody, prace nad jej wielokrotnym, kaskadowym wykorzystaniem do różnych celów. Szczególnej uwagi wymaga przy tym gospodarka wodą pitną.