Minister kultury wyznaczył nagrodę za pomoc w odzyskaniu obrazu Moneta "Plaża w Pourville".

Dotychczasowe poszukiwania dzieła nie przyniosły skutku. 40 tysięcy zostanie wypłacone, gdy organy ścigania ustalą, że zgłaszająca się osoba przyczyniła się do odzyskania obrazu w sposób nie budzący wątpliwości.

Obraz Moneta został skradziony około miesiąc temu z poznańskiego Muzeum Narodowego. Oryginalne płótno, którego wartość oszacowano na około milion dolarów, wycięto z ram, a na jego miejsce wstawiono falsyfikat.

16:20