Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie dr. hab. Łukaszowi Gawłowi. Do tej pory był on zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.


Minister kultury i dziedzictwa narodowego przyjął rezygnację prof. dr. hab. Jerzego Miziołka ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Miziołek był dyrektorem tej placówki od 30 listopada 2018 r. Wcześniej - po podaniu się w maju 2018 r. do dymisji dr Agnieszki Morawińskiej, która kierowała placówką przez osiem lat - p.o. dyrektora Muzeum Narodowego był Piotr Rypson. Swoje odejście Morawińska tłumaczyła utrzymującym się "od pewnego czasu brakiem efektywnej komunikacji" z MKiDN.

“Minister zdecydował, że nowy dyrektor warszawskiego Muzeum Narodowego zostanie wybrany w trybie konkursowym" - podał resort kultury. 

Kim jest Łukasz Gaweł?


Dr hab. Łukasz Gaweł, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2016 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji. Jest specjalistą w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz publicznymi instytucjami kultury. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, współpracował z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w zakresie prowadzenia audytów organizacyjnych, opracowania strategii, opracowywania standardów obsługi w muzeach i obiektach turystycznych.

Gaweł kierował projektami naukowo-badawczymi (m.in. "Odbiorca krakowskiej oferty kulturalnej"), był członkiem zespołów eksperckich (m.in. ds. opracowania strategii rozwoju Krakowa w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego), ekspertem w międzynarodowych projektach poświęconych zarządzaniu dziedzictwem kulturowym (TETRIS, SHIFT-X). Jest autorem publikacji na temat polskiego dziedzictwa kulturowego, zarządzania dziedzictwem, a także zarządzania publicznym sektorem kultury.