Pięć piwnic renesansowych odkryli archeolodzy przy zachodniej pierzei rynku w Krośnie. "Wykonane z kamieni i cegły piwnice przedprożne zbudowano w XVI wieku. Są nieco młodsze od kamienic, przy których powstały" - mówi dyrektor Muzeum Podkarpackiego w tym mieście, Jan Gancarski.

Zostały zlokalizowane pod nieistniejącymi już murowanymi podcieniami. Zdaniem Gancarskiego, odkryte piwnice zasypano w XIX wieku. Przez kilka wieków służyły do przechowywania towarów. W okresie pierwszej Rzeczpospolitej Krosno było ważnym ośrodkiem handlowym leżącym na tzw. szlaku węgierskim - zaznaczył Gancarski.

W odkrytych piwnicach składowano m.in. wino węgierskie. W piwnicach znaleziono także liczne fragmenty naczyń ceramicznych i szklanych, fragmenty żelaznych przedmiotów, nowożytne monety. Zabytki datowane są na XVI - XVIII stulecie.

Zakończone badania prowadzili archeolodzy z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Zabytki po konserwacji będą eksponowane w tym muzeum.