Nie żyje Józefa Hennelowa. Dziennikarka, publicystka, felietonistka i była posłanka zmarła w wieku 95 lat.

Józefa Hennelowa ponad dwie trzecie swojego życia poświęciła "Tygodnikowi Powszechnemu", który poinformował dziś o jej śmierci. Pracę w tygodniku rozpoczęła w maju 1948 r. jako korektorka. Potem była dziennikarzem, redaktorem, sekretarzem redakcji i zastępcą redaktora naczelnego - z tej funkcji zrezygnowała w 2008 r. Felietony w tygodniku publikowała jeszcze przez 4 lata. W lipcu 2012 pożegnała się z czytelnikami, a swoje odejście tłumaczyła coraz gorszą kondycją.

Publikowała teksty publicystyczne i felietony, które ukazały się w cyklach: "Widziane z domu", "Z domu i nie tylko", "Votum separatum", "Na marginesie".

Wieloletnia felietonistka i autorka znakomitych tekstów w czasie II wojny światowej należała do Szarych Szeregów i brała udział w tajnym nauczaniu w Wilnie. 

Była posłanką w najgorętszym okresie odradzania się polskiej wolnej demokracji. Zasiadała w Sejmie przez dwie kadencje w latach 1989-93 - najpierw jako członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", a potem Unii Demokratycznej. Była członkiem założycielem UD, a potem członkiem Unii Wolności.

Została odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyżem Małopolski i Orderem św. Grzegorza Wielkiego.