Minister kultury Bogdan Zdrojewski powołał reżysera i dramaturga Jana Klatę na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Uroczystość odbyła się w Warszawie. Klata obejmie stanowisko od stycznia 2013 roku.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski zwrócił uwagę, że spotyka się z licznymi pozytywnymi opiniami dotyczącymi objęcia funkcji szefa krakowskiej sceny przez Klatę. Warto zauważyć, że opinie te wyrażane są przez reprezentantów rozmaitych środowisk, którzy mają różne oczekiwania wobec teatru i prezentują różne estetyki. To jest dobra prognoza na przyszłość - powiedział minister. Jestem przekonany, że przed Starym Teatrem jest naprawdę bardzo dobry okres działalności - dodał.

Pomysł na teatr

Klata będzie pełnił funkcję dyrektora krakowskiego teatru do końca sezonu 2017/18. Jak mówił - program dla Starego Teatru, który stworzył wspólnie z Sebastianem Majewskim z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, ma połączyć w sobie najlepsze elementy przeszłości krakowskiej sceny, ale także akceptować i uwzględniać przyszłość. Stary Teatr posiada historię, której nie wolno lekceważyć, ale też nie wolno się w niej w żaden sposób zakopać. Potencjał, który tkwi w zespole, może zostać twórczo wykorzystany, bez popadania w radykalne skrajności - powiedział Klata.

Podzieliliśmy nasz program artystyczny na sezony tematyczne: sezon-Swinarski, sezon-Wajda, sezon-Kantor, sezon-Lupa. To nie będzie muzealna rekonstrukcja tropów z przeszłości, ale twórcza inspiracja tym, co było najlepsze w tradycji tych artystów. Będziemy starali się stworzyć coś nowego, inspirowanego dokonaniami twórców, którzy niejednokrotnie w radykalny sposób zajmowali się tematem polskości, tematem tradycji czy zbiorowości - opowiadał reżyser.

Wielu kandydatów na stanowisko

Do ogłoszonego przez ministerstwo kultury pod koniec maja postępowania konkursowego, oprócz Klaty, zaproszeni zostali: dyrektor krakowskiej Łaźni Nowej i dyrektor festiwalu Boska Komedia Bartosz Szydłowski, reżyser Michał Zadara, dyrektor artystyczny Teatru Śląskiego w Katowicach Tadeusz Bradecki i dyrektor TR Warszawa Grzegorz Jarzyna. Jarzyna nie uczestniczył jednak w postępowaniu. W czerwcu Klatę zarekomendował na stanowisko dyrektora krakowskiej sceny zespół opiniujący, który rozmawiał ze wszystkimi kandydatami i oceniał ich koncepcję zarządzania Starym Teatrem.

Jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów teatralnych

Jan Klata urodził się w 1973 r. w Warszawie. W 1986 r. przysłał na konkurs dramaturgiczny Teatru Współczesnego we Wrocławiu sztukę "Słoń zielony", która została opublikowana przez miesięcznik "Dialog" i wystawiona przez Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.

Studiował na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, gdzie pracował z Krystianem Lupą, Jerzym Grzegorzewskim i Jerzym Jarockim. Po studiach był m.in. copywriterem i dziennikarzem muzycznym. Pierwszą samodzielną realizacją teatralną Klaty był "Rewizor" Gogola w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu (2003). Później w Teatrze Polskim we Wrocławiu wystawił własną sztukę "Uśmiech grejpruta".

W Starym Teatrze zrealizował: "Trzy stygmaty Palmera Eldritcha" Dicka (2006 r.), "Oresteję" Ajschylosa (2007 r.), "Trylogię" według Sienkiewicza (2009 r.), a w 2010 r. "Wesele hrabiego Orgaza" Jaworskiego.