Rękopisy wierszy i piosenek, zdjęcia z koncertów i pamiątki rodzinne – to najważniejsze elementy archiwum Jacka Kaczmarskiego, które trafiły do Biblioteki Narodowej. Niektóre z przekazanych przez rodzinę artysty tekstów nie były jeszcze publikowane w żadnej formie.

Do Biblioteki Narodowej rodzina Jacka Kaczmarskiego przekazała rękopisy, maszynopisy lub wydruki komputerowe tekstów i nut wszystkich najważniejszych zachowanych tekstów literackich Kaczmarskiego ogłoszonych w książkach i śpiewnikach takich jak: "Mury", "Raj", "Muzeum". W zbiorach znalazły się też prozatorskie utwory artysty, takie jak  "Autoportret z kanalią" czy "Plaża dla psów" oraz niedrukowane dotąd opowiadania, sztuki, zapiski, notatki i wspomnienia poety. Znajdziemy tam także fraszki o kolegach z Radia Wolna Europa, teksty radiowych felietonów wygłaszanych przez Kaczmarskiego na antenie RWE a także list od Billa Clintona z 1994 r., w którym prezydent Stanów Zjednoczonych podziękował poecie za wieloletnią współpracę z tą rozgłośnią.

Osobny blok archiwaliów stanowią kasety magnetofonowe oraz płyty z piosenkami artysty. Nie do przecenienia są także bloki fotografii dokumentujących karierę estradową Kaczmarskiego, zdjęcia z koncertów w trio z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim, a także solo - w kraju i za granicą; oraz zdjęcia portretowe z lat późniejszych, wykonane dla celów promocyjnych.

W przekazanym BN zbiorze znalazła się dokumentacja choroby, która doprowadziła do śmierci artysty. Jacek Kaczmarski zmarł 10 lat temu, 10 kwietnia 2004 roku.