Jakie są topograficzne źródła twórczości Adama Zagajewskiego? Lwów? Gliwice? Kraków? Wschód? Zachód? Wyobraźnia czy fizyczna rzeczywistość? Obejrzyj wywiad z wybitnym pisarzem Adamem Zagajewskim specjalnie dla RMF FM.

Adam Zagajewski - wybitny poeta, eseista i powieściopisarz - był gościem dziennikarza RMF FM Bogdana Zalewskiego. Pretekstem tej rozmowy był wykład autora "Obrony żarliwości" pod tytułem "O życiu w wolności" wygłoszony podczas Copernicus Festival 2018 w Krakowie. 

OBEJRZYJ ROZMOWĘ BOGDANA ZALEWSKIEGO Z ADAMEM ZAGAJEWSKIM:

Z wywiadu dowiecie się:

Co to znaczy być erudytą? Jaka jest rola języka polskiego w literaturze? Dlaczego nasi pisarze nie przeszli na rosyjski? Czy nasza twórczość jest prowincjonalna, zaściankowa, hermetyczna dla obcokrajowców? Czym są tłumaczenia poezji i prozy na inne języki narodowe? A czym się różni język poezji od języka prozy? Kiedy poeta jak malarz ćwiczy "martwą naturę", pisząc esej? Co dzisiaj oznacza "obrona żarliwości"? Czy pasja, tak pożądana, może być groźna? Komu, czemu zagraża? Dlaczego powinno ją równoważyć poczucie humoru? Na czym polega postawa "błazna" w kontraście do roli "kapłana"? Dlaczego "żarliwość" była źródłem politycznych błędów i uwikłań w totalitaryzm takich wybitnych pisarzy jak Ernst Jünger, Gottfried Benn, Emil Cioran czy Mircea Eliade? Na czym polega fenomen dzienników Ciorana?. Z jakiego powodu Adam Zagajewski lubi dziennikową formułę?

Dlaczego inaczej czyta się refleksję opatrzoną datą? Co tak oburzało francuskich poetów w umieszczaniu czasu historycznego w wierszach? Jakimi wspólnymi dopływami natchnienia poi się poezja i eseistyka? Jakie są topograficzne źródła twórczości Adama Zagajewskiego? Lwów? Gliwice? Kraków? Wschód? Zachód? Wyobraźnia czy fizyczna rzeczywistość? Dlaczego Lwów jest Miastem, pisanym wielką literą? Czy jesteśmy w dane miejsce wrzuceni przypadkiem? Czy Los gra z nami w kości? Kto z najbliższych Adama Zagajewskiego zatytułował swoje wspomnienia "Od przypadku do przypadku"? Jak pojawiają się w naszej biografii znaczące koincydencje? Czym dla autora "Dwóch miast" było młodzieńcze spotkanie ze Zbigniewem Herbertem w Gliwicach? Jaką rolę odegrał "przypadkowy" wyjazd do Paryża? A podróż do Włoch po otrzymaniu prestiżowej literackiej Nagrody Kościelskich? Kto nazwał poezję "lekką przesadą" i z jakiego powodu Adam Zagajewski zaanektował to sformułowanie, nadając tej definicji dodatkowy sens, tytułując tak jedną ze swoich  książek?

Jak żyć pomiędzy gorączką poetyckiej ekstazy a chłodnym realizmem prozy życia? Czy można godzić w sobie dwie skrajne postawy - Settembriniego i Naphty - symbolicznych postaci ze słynnej powieści Tomasza Manna "Czarodziejska góra"? Co to znaczy żyć "pośrodku"? Jak "wypośrodkować" poglądy polityczne? Jak zachować trzeźwość osądu? Nie być obłąkanym? Nie odgrywać fałszywej "roli poety"? Nie chodzić w duchowej, młodopolskiej pelerynie? Raczej nosić "T-shirt umiarkowania"? Te wszystkie kwestie zostały poruszone w rozmowie z Adamem Zagajewskim w studiu RMF FM na Kopcu Kościuszki? Dlaczego to jest symboliczne miejsce w topografii Krakowa, jak każde niemal miasto mającego swoje mitologiczne strony? Posłuchajcie, co wynika z tej poetyckiej "teorii urbanistycznej"? 

Posłuchaj rozmowy z Adamem Zagajewskim

Z wybitnym pisarzem Adamem Zagajewskim