Adam Zagajewski – polski poeta, prozaik i eseista kończy dziś 70 lat. „Nadal jest poetą młodym; jego wigor i entuzjazm wobec świata są porywające” – podkreśla krytyk literacki Janusz Drzewucki. Dodaje, że twórczość Zagajewskiego „w gruncie rzeczy ma szanse u każdego odpowiednio wrażliwego czytelnika”.

W poezji i esejach Zagajewskiego wspaniałe jest to, że on umie opisać świat w ogóle i w szczególe, potrafi jednocześnie syntetyzować i analizować. To jest fantastyczne, jak jego twórczość porusza nasze zmysły. Uwielbiam kolory, zapachy i dźwięki w jego twórczości - mówił Drzewucki. Przypomina, że kiedyś Zagajewski był poetą buntownikiem, mówił światu "nie". W pewnym momencie, w stanie wojennym, kiedy wyjechał z Krakowa do Paryża, stwierdził, że nie można mówić światu wyłącznie "nie", i powiedział "tak"; taka postawa jest kolejną wspaniałą nauką, którą ja dostałem od niego i którą wszyscy czytelnicy dostają od niego - podkreśla krytyk.

Czołowy poeta Nowej Fali

Adam Zagajewski urodził się w 1945 r. we Lwowie, wkrótce potem rodzice wraz z nim przenieśli się w ramach akcji repatriacyjnej do Polski. Dzieciństwo spędził na Śląsku, w Gliwicach. Po ukończeniu studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim pracował jako asystent w Instytucie Nauk Społecznych AGH.

Zagajewski był współzałożycielem grupy poetyckiej Teraz. Pracował w redakcjach czasopism "Student" i "Odra", szybko zdobył sławę czołowego poety swego pokolenia (pokolenia'68), zwanego krakowską Nową Falą. Po podpisaniu "listu pięćdziesięciu dziewięciu" w 1975 r. został objęty zakazem druku. W latach 70. był związany z niezależnym ruchem literackim, od 1982 r. mieszkał we Francji. W 2002 r. wrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie.

Debiutanckim tomem Adama Zagajewskiego był "Komunikat" z 1972 r. Jak dotąd wydał kilkanaście tomów poetyckich. Ostatni z nich to "Asymetria" (2014), w którym poeta odwołuje się do pamięci ludzi, np. krakowskiej prawniczki Ruth Buczyńskiej oraz rodziców, i do ważnych w jego życiu miejsc - np. Lwowa.

Zagajewski jest też autorem esejów, z których ostatni to zbiór "Lekka przesada" (2011), oraz powieści z lat 70. i 80. "Ciepło, zimno", "Sklepy mięsne", "Słuch absolutny", "Cienka kreska". Książki Zagajewskiego są tłumaczone na wiele języków świata. Sam poeta od lat jest wymieniany jako potencjalny kandydat do literackiego Nobla.

(mn)