Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej złagodził wyroki Michaiłowi Chodorkowskiemu i Płatonowi Lebiediewowi. Biznesmeni wyjdą na wolność, odpowiednio, w sierpniu i maju 2014 roku.

Obydwu biznesmenom złagodzono wyroki o 2 miesiące - z 11 lat do 10 lat i 10 miesięcy kolonii karnej.

Sąd Najwyższy uznał że Moskiewski Sąd Miejski, zmniejszając kwotę, o której wypranie oskarżeni zostali Chodorkowski i Lebiediew, w niedostatecznym stopniu zmniejszył im karę wymierzoną przez sąd I instancji.

Chodorkowski i Lebiediew zostali skazani na 11 lat pozbawienia wolności za domniemane przestępstwa gospodarcze, w tym pranie brudnych pieniędzy. Byli sądzeni w dwóch procesach. Pierwotnie byli skazani na 13 lat łagru, jednak w grudniu 2012 roku Prezydium Moskiewskiego Sądu Miejskiego skróciło im kary o dwa lata.