Wobec 15 spośród 17 oskarżonych ws. głośnego zabójstwa sprzed 20 laty 17-letniej Iwony Cygan Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił areszty i zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. W aresztach pozostanie dwóch głównych oskarżonych - Paweł K. i jego ojciec Józef.

Orzeczenia dotyczące aresztów nie są prawomocne, to znaczy, że strony mogą złożyć zażalenia, które rozpatrzy Sąd Apelacyjny, ale są natychmiast wykonalne, czyli że oskarżeni natychmiast wychodzą na wolność.

Jak poinformował PAP rzecznik rzeszowskiego sądu okręgowego sędzia Tomasz Mucha, sąd nie zgodził się na uchylenie aresztu dla Pawła K., który jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz dla jego ojca Józefa K. oskarżonego o współsprawstwo w popełnieniu tego zabójstwa.

Sąd uchylił natomiast areszty dla koleżanki zamordowanej Iwony - Renaty G.-D., która odpowiada za utrudnianie postępowania karnego i składanie fałszywych zeznań oraz dla 14 funkcjonariuszy policji - emerytowanych i byłych.

Sąd zastosował wobec tych oskarżonych dozory policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów.

(az)