Polsce nie grożą już żadne sankcje w związku z Puszczą Białowieską. Kar nie będzie nawet, jeżeli ostateczny wyrok ETS będzie dla Polski niekorzystny.

Komisja Europejska zapowiada, że monitoruje zakaz wycinki, który wprowadził w listopadzie zeszłego roku Trybunał Sprawiedliwości UE - jako tymczasowy środek do czasu wydania ostatecznego wyroku. Rzecznik KE Enrico Brivio zapowiedział, że KE monitoruje wykonanie tego zakazu "tak długo jak środki tymczasowe obowiązują, czyli do ostatecznego wyroku". To jednak stwierdzenie profilaktyczne, gdyż nieoficjalnie urzędnicy KE przyznają, że Bruksela jest zadowolona z polskich wyjaśnień i jeżeli zakaz będzie przestrzegany, to nie będzie wnioskować o kary. 

Minister Kowalczyk przesłał w styczniu zapewnienia o wycofaniu ciężkiego sprzętu i zaprzestaniu prac w Puszczy Białowieskiej. Nie podjęliśmy formalnej decyzji, że wniosku o kary nie wyślemy, ale jeżeli sytuacja będzie tak spokojna jak obecnie, to niczego zmieniać nie potrzebujemy - powiedział dziennikarce RMF FM urzędnik KE. Ten sam urzędnik chwalił "konstruktywną postawę" ministra Kowalczyka, który w przeciwieństwie do swojego poprzednika ministra Szyszko "nie idzie na udry z Komisją". 

Ostateczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej ma zapaść za kilka tygodni. Nawet jeżeli będzie taki sam jak dzisiejsza opinia rzecznika Trybunału, czyli dla Polski - negatywny, to również nie grożą nam żadne sankcje. Po pierwsze dlatego, że KE w swojej skardze na Polskę o kary nie wnioskowała, a po drugie dlatego, że minister Kowalczyk zapowiedział, że Polska do wyroku się dostosuje. Wyrok będzie jedynie oznaczać, że Polska prowadząc wycinkę, złamała unijne prawo. Będzie miał więc znaczenie wizerunkowe. 

Będzie to także przestroga dla tych wszystkich, którzy będą chcieli podjąć podobne wyniszczające działania na terenach objętych Naturą 2000. Komisja Europejska spierając się z Polską w sprawie Puszczy Białowieskiej wypracowała sobie na przyszłość dyscyplinujący środek, czyli możliwość zastosowania dziennych kar na początkowym etapie postępowania (czyli kar za nieprzestrzeganie środka tymczasowego).

(j.)