W Wielkiej Brytanii zabroniono reklamy zachęcającej do informowania policji o podejrzanych osobach, które mogą mieć związek z terrorystami. Uważa się, że może ona obrażać uczciwych obywateli.

Nadawana w radiu reklama antyterrorystycznej infolinii sugeruje, że do podejrzanych zachowań należy na przykład płacenie gotówką czy zasłanianie okien. Zdaniem Stowarzyszenia Komendantów Policji, które zorganizowało kampanię, podobne, pozornie nic nie znaczące zachowania mogą wiązać się z terroryzmem.

Jednak brytyjska Komisja Etyki Reklamy uznała, że reklama może wywołać "poważne oskarżenia". Komisja otrzymała skargi od 18 słuchaczy, którzy uważają, że jest ona obraźliwa dla praworządnych obywateli oraz że może zachęcać do nękania bądź represjonowania sąsiadów i odwołuje się do strachu.

W emitowanej w radiu reklamie męski głos stwierdza: Mężczyzna z końca ulicy nie rozmawia z sąsiadami, bo ceni sobie prywatność. Płaci gotówką, bo nie ma karty i zasłania okna, bo jego dom jest przy trasie autobusu, a następnie dodaje jeśli coś - podejrzewasz zgłoś to.

Zdaniem policji zachowania wymienione w reklamie antyterrorystycznej gorącej linii zostały wyłonione na podstawie dowodów sądowych i mogą pomóc w wyłonieniu terrorystów ukrywających się wśród małych społeczności. Jednak Komisja Etyki Reklamy uznała, że mogą one równie dobrze odnosić się do wielu zwyczajnych ludzi.