Polscy imigranci są najgorzej opłacaną grupą spośród dwudziestu sześciu społeczności imigrantów w Wielkiej Brytanii, a zarazem jedną z najciężej pracujących.

Tak wynika z raportu brytyjskiego Instytutu Badań nad Polityką Państwa. 50-stronicowy raport tego niezależnego ośrodka stwierdza, że wśród pracodawców Polacy są cenieni za "etykę pracy", ale nie zawsze są zatrudniani zgodnie z kwalifikacjami. Często bowiem pracują poniżej faktycznej wiedzy i umiejętności .