Węgierski parlament ratyfikował porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi o zapobieganiu przestępczości i wymianie informacji o skazanych. Porozumienie mówi o wymianie danych cyfrowych i odcisków palców osób skazanych na co najmniej rok pozbawienia wolności. Jest to ostatni etap przed zniesieniem przez USA wiz dla obywateli Węgier.

Obecnie Stany Zjednoczone wymagają wiz od obywateli 12 państw Unii Europejskiej: Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.

W ostatnich miesiącach sfrustrowane władze Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Węgier podjęły dwustronne negocjacje z USA mimo protestów swych partnerów z UE. Bruksela obawia się, by kraje te nie dostarczyły więcej informacji o swoich obywatelach, niż zezwala na to europejskie ustawodawstwo.