W bazylice św. Piotra rozpoczęły się przygotowania do przeniesienia szczątków Jana Pawła II po jego beatyfikacji. Papież spocznie w Kaplicy Świętego Sebastiana, niedaleko Piety Michała Anioła. Znajduje się ona na prawo od wejścia do bazyliki watykańskiej, obok Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Kaplica ma zostać przygotowana na przeniesienie tam szczątków papieża z Grot Watykańskich, gdzie złożono je 8 kwietnia 2005 roku. Planowane jest m.in. odnowienie mozaiki, przedstawiającej świętego Sebastiana i przeniesienie w inne miejsce pochowanego tam papieża Innocentego XI.

Jednym z głównych czynników, jaki zadecydował o wyborze tego miejsca, jest jego lokalizacja niedaleko wejścia do bazyliki świętego Piotra. Ułatwi to dostęp wiernym, którzy od ponad 5 lat każdego dnia ustawiają się w długiej kolejce, by oddać hołd papieżowi Polakowi.

O zamiarze pochowania Jana Pawła II w bazylice watykańskiej poinformował po raz pierwszy jej archiprezbiter kardynał Angelo Comastri przed trzema laty. Jest to praktyka przewidziana przez prawo kanonicze jako wyraz czci dla osób beatyfikowanych.