Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarży decyzję ministra środowiska w sprawie Doliny Rospudy. Chodzi o zgodę na przeprowadzenie obwodnicy Augustowa przez cenną przyrodniczo dolinę.

Skarga rzecznika prawdopodobnie jutro trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Budowa nie będzie mogła być kontynuowana, jeśli Sąd wstrzyma jej wykonanie.

Na wyjaśnienia polskich władz w sprawie obwodnicy przecinającej dolinę Rospudy czeka też Komisja Europejska. Dała Warszawie czas do czwartku.