Ukraina została oficjalnym członkiem Światowej Organizacji Handlu. Starania tego kraju o wejście do WTO trwały 14 lat. Do dziś był to - obok Rosji i Iranu - jeden z największych krajów pozostających poza tą organizacją.

Ministerstwo gospodarki Ukrainy podkreśliło, że członkostwo w WTO doprowadzi do znaczącej poprawy warunków handlu ze 151 krajami, na które przypada aż 95 proc. handlu światowego.

Według badań opinii publicznej, ponad 51 proc. Ukraińców liczy, że wejście do WTO przyniesie pozytywne zmiany dla ukraińskiej gospodarki. Ponad 20 proc. respondentów uważa, że krok ten będzie miał negatywne następstwa.