Turecki parlament jednogłośnie ratyfikował wieczorem przystąpienie Finlandii do NATO. Było ono blokowane przez Ankarę od maja ubiegłego roku.

Kandydatura Finlandii zatwierdzona jest obecnie przez wszystkie 30 państw członkowskich NATO. W parlamencie Turcji została ratyfikowana głosami 276 deputowanych. Głosowania było transmitowane na żywo w telewizji.

Kandydatura Szwecji, zgłoszona jednocześnie z Finlandią, pozostaje zablokowana przez Ankarę i Budapeszt.