Saperom udało się unieszkodliwić niewybuch z czasów drugiej wojny światowej, odkopany podczas prac przy budowie obiektów olimpijskich. Ważąca tonę bomba - największa, jaką znaleziono w stolicy Anglii od trzydziestu lat - zaczęła w pewnej chwili "tykać", ale saperzy potrafili się z tym uporać.

Na Londyn spadły w czasie wojny tysiące bomb. Do dziś znajdowane są niewybuchy, najczęściej podczas robót ziemnych. Niektóre z bomb nie wybuchały po uderzeniu w ziemię, lecz były wyposażone w zapalniki czasowe. Z danych rządu brytyjskiego wynika, że ok. 20 procent takich bomb w ogóle nie wybuchło.