Wspólny list do szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini, dotyczący polityki zagranicznej i polityki obrony UE - taki jest efekt spotkania ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego. "List zawiera kilka pomysłów; jego szczegóły dotyczą polityki zagranicznej i polityki obrony. Mamy informacje, że nasze pomysły popierają też inne kraje" - zaznaczył uczestniczący w spotkaniu szef polskiego MSZ, Grzegorz Schetyna.

Szef francuskiego MSZ Laurent Fabius podkreślił, że list definiuje priorytety w dziedzinie obronności UE na kilka lat. UE musi wzmacniać swoje możliwości obronne. () List, który podpisaliśmy, definiuje priorytety działań w tym zakresie na następne lata - powiedział.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier poinformował, że list został uzgodniony z ministrami obrony państw Trójkąta Weimarskiego. Warunki bezpieczeństwa w Europie muszą być przedmiotem kolejnych dyskusji. To jest powód tego, że powstał ten list. Wyrażamy w nim nasze wyobrażenie co do polityki bezpieczeństwa w Europie. Myślę, że zawarte w liście propozycje znajdą posłuchanie - mówił Steinmeier.

Podczas wspólnej konferencji prasowej szefowie MSZ Polski, Niemiec i Francji opowiedzieli się również za tym, by w miarę możliwości wspierać reformy na Ukrainie środkami finansowymi, administracyjnymi oraz poradami ekspertów.

Schetyna podkreślił, że pomoc europejska dla Ukrainy powinna być konsekwentna i systematyczna. W miarę możliwości powinniśmy wpierać reformy ukraińskie finansowo i ekspercko - powiedział.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji podsumowali też wdrażanie porozumień mińskich. Są duże kłopoty, a nie wszyscy starają się je przezwyciężać. Chcemy pomagać Ukrainie w jej reformach w różny sposób - finansowo i administracyjnie. Popieramy w UE wszelkie inicjatywy, które dążą do rozwiązywania problemów na Ukrainie - mówił Laurent Fabius.

Steinmeier podkreślił, że choć zaraz po zawarciu porozumienia w Mińsku nazwał je niedoskonałym, to dzięki niemu udało się w pewnym stopniu uspokoić sytuację na Ukrainie.

Szefowie MSZ rozmawiali również o sąsiedztwie południowym Europy. Podkreślono, że wspólnym stanowiskiem Trójkąta Weimarskiego jest wspieranie reform demokratycznych w północnej Afryce oraz solidarna walka z terroryzmem.

Nie możemy uciekać od najważniejszych problemów. Głos Trójkąta Weimarskiego jest zawsze słyszalny. Będziemy prezentować wspólne stanowisko w trakcie dwóch ważnych wydarzeń: szczytu w Barcelonie 13 kwietnia, poświęconego partnerstwu południowemu, oraz podczas szczytu w Rydze 23 maja, poświęconego polityce wschodniej - mówił Schetyna. 

(abs)