Prezydent USA Barack Obama powiedział, że nadzieja na to, iż stan amerykańskiej gospodarki poprawi się w najbliższym czasie, jest niewielka. Przemawiając w Departamencie Transportu, Obama zauważył, że wyniki gospodarcze w ostatnim kwartale zeszłego roku są najgorsze od ćwierćwiecza. Dodał, że niewielkie są perspektywy na to, by poprawa nastąpiła w pierwszym kwartale tego roku.

Również prezes Banku Rezerw Federalnych (Fed) w Atlancie Dennis Lockhart powiedział, że nie należy spodziewać się żadnych sygnałów świadczących o poprawie sytuacji w gospodarce USA przed drugą połową roku.

Barack Obama ocenił też, że najważniejszą sprawą dla ożywienia gospodarczego jest odblokowanie zamrożonego rynku kredytowego. W tym dopomóc ma rozpoczynany właśnie przez Radę Rezerw Federalnych program TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility). TALF obejmuje roczne pożyczki z ograniczoną odpowiedzialnością kredytobiorcy dla posiadaczy papierów z ratingiem co najmniej AAA, zabezpieczanych kredytami konsumenckimi, i dla małych przedsiębiorstw. Na razie przeznaczono na ten program 1 bln USD.