Wilno powita Nowy Rok wyjątkowym spektaklem dźwiękowo-świetlnym, niespotykanym dotychczas w historii państw regionu bałtyckiego. Oświetlone artystycznie miasto widoczne będzie nawet z kosmosu. Świetlny pokaz zainauguruje program "Wilno Europejską Stolicą Kultury 2009" oraz przypadające w 2009 roku obchody tysiąclecia Litwy.

Pokaz został przygotowany przez niemieckiego artystę Gerta Hofa, który inscenizował świetlno-pirotechniczne spektakle na Akropolu w Atenach, wokół Kolumny Zwycięstwa w Berlinie, na Expo 2000, w Budapeszcie i w Pekinie.

Do realizacji spektaklu ma być wykorzystane jedno z najnowszych i najpotężniejszych na świecie urządzeń świetlnych, zawierające 60 gigantycznych różnokolorowych reflektorów i 10 armatek laserowych. W trakcie widowiska wileńska katedra zostanie oświetlona smugą

światła o średnicy 400 metrów i wysokości około 50 km. Właśnie ten słup światła ma być widoczny z kosmosu.

Wileński pokaz będą relacjonować telewizje 50 krajów świata. Organizatorzy przewidują, że imprezy odbywające się w noc sylwestrową przyciągną do Wilna około 50 tys. widzów z Litwy i z zagranicy.