Ucieczka do Egiptu była – według Ewangelii św. Mateusza – sposobem na uratowanie małego Jezusa przed rzezią niewiniątek. Samą rzeź historycy poddają w wątpliwość twierdząc, że jest mało prawdopodobne, by informacja o takim wydarzeniu nie pojawiła się w innych niż chrześcijańskie źródłach.

Podobnie jak rzeź niewiniątek, tak i fakt ucieczki do Egiptu budzi niedowierzanie historyków. Uważają oni, że tradycja wczesnochrześcijańska starała się uczynić żywot Jezusa bardziej niezwykłym, wpisać go w przekazy starotestamentowe i stąd wziął się epizod rzezi i niezwykłości ocalenia małego Jezusa.

Ucieczka do Egiptu mieści się w formule cudownego ocalenia. Ta tradycja hebrajska widzi w Egipcie miejsce schronienia. Abraham chroni się do Egiptu, Jeremiasz mówi o ucieczce do Egiptu. Historyk Łukasz Niesiołowski-Spano nie wyklucza jednak, że rodzina Józefa rzeczywiście w którymś momencie do Egiptu trafiła. Kraj ten był bowiem miejsce, do którego Żydzi często emigrowali. Choćby w celach zarobkowych. Posłuchaj relacji reportera RMF FM Konrada Piaseckiego: