Przywódca mormonów w USA Jeffrey Holland zaapelował podczas kongresu w Salt Lake City, żeby Kościół odrzucił ideały lansowane przez media społecznościowe i otworzył się na ludzi o innej orientacji, "jeśli tylko kochają Boga i przestrzegają przykazań". Komentatorzy w Stanach Zjednoczonych zwracają uwagę na fakt, że taka wypowiedź w ustach przywódcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, który jednoznacznie określa homoseksualizm jako grzech, jest "próbą stworzenia klimatu zrozumienia i empatii" wokół osób wywodzących się ze środowiska LGBT. Nie oznacza jednak "odstępstwa doktrynalnego".

Chociaż liczba wiernych Kościoła mormonów wzrosła z 5 mln w 1982 roku do 15,8 mln w 2016 roku na świecie, to jednak od kilku lat średnia konwersji przypadających na jednego misjonarza utrzymuje się na poziomie 3,4 podczas gdy w poprzednich dekadach liczba nawróconych wynosiła 5 osób na jednego misjonarza. Tym należy tłumaczyć większą otwartość społeczną Kościoła - pisze agencja Associated Press.

"Zbyt wiele sami nacierpieliśmy się od bigotów"

Jeffrey Holland, który wchodzi w skład Kapituły (tzw. Kworum) Dwunastu Apostołów kierującej Kościołem mormonów, podkreślił podczas kongresu synodalnego w Salt Lake City, gdzie znajduje się duchowe centrum tego wyznania, że Kościół mormonów stwarza przestrzeń, w której "mogą się odnaleźć ludzie pochodzący z różnych modeli rodzinnych, wychowani w różnych kulturach, a także - niewierzący". Z kolei Dale Runlund, także przywódca duchowy mormonów, zaapelował w sobotę, by wierni unikali wydawania sądów tak w odniesieniu do członków wspólnoty, jak i do ludzi spoza Kościoła. Zbyt wiele sami nacierpieliśmy się od bigotów, byśmy nie szanowali przekonań religijnych innych ludzi - zaznaczył.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints; LDS) jest największym wyznaniem w ramach "Świętych w Dniach Ostatnich". Istnieje od 1830 r. Założycielem i pierwszym prorokiem tego Kościoła był Joseph Smith, Jr.

Wyznawcy tej wiary nazywani są potocznie mormonami. Z powodu odrzucenia dogmatu Trójcy Świętej mormoni nie są uznawani za chrześcijan ani przez Kościół katolicki, ani przez Światową Radę Kościołów.

(ug)