Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts przyjeżdża dzisiaj do Polski na zaproszenie rządu na obchody Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych – dowiedziała się dziennikarka RMF FM w TSUE.

Przypomnijmy, że polskie władze składały w marcu wniosek o wyłączenie Lenaertsa z postępowania w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących niezależności nowej KRS. Zarzucano mu stronniczość. Trybunał nie zgodził się wówczas na wykluczenie swojego prezesa. 

Jak informuje TSUE, prezes nie ma w Warszawie przewidzianych żadnych oficjalnych spotkań ani konferencji. Nieoficjalnie korespondentka RMF FM ustaliła, że Lenaerts nie odmawia jednak, gdy dziennikarze zadają pytania, co może oznaczać, że gotowy jest na spotkanie z polskimi mediami.

Lenaerts, podobnie i inni sędziowie TSUE czytają prasę i znają aferę trollową z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości - informuje korespondentka RMF FM.

Sprawa ta oczywiście nie wpłynie na postępowania toczące się przed unijnym trybunałem - powiedział dziennikarce RMF FM jeden z rozmówców w TSUE. 

Jedna z osób w trybunale powiedziała natomiast, że opinia rzecznika generalnego TSUE, który w czerwcu stwierdził, że nowo utworzona Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej "znajduje teraz potwierdzenie w ujawnianych w Polsce faktach". Przypomnijmy, że słowa rzecznika spotkały się w czerwcu z krytyką ze strony polskich władz.

Opracowanie: