Polska i Niemcy są na dobrej drodze do ustalenia oficjalnego i wspólnego stanowiska w sprawie roszczeń Powiernictwa Pruskiego - zapewnia po rozmowach z szefem niemieckiej dyplomacji Frankiem-Walterem Stienmaierem minister spraw zagranicznych Anna Fotyga.

Fotyga i Steinemier rozmawiali także o bezpieczeństwie energetycznym i polskim sprzeciwie wobec otwarcia negocjacji o nowym układzie Unii Europejskiej i Rosji.