Osobny wydział sądowy do orzekania w sprawach biskupów odpowiedzialnych za skandal pedofilii - jego tuszowanie i brak prewencji - powstaje w Watykanie - poinformowano po spotkaniu papieża Franciszka z Radą Kardynałów. To pierwszy taki trybunał w historii.

Ten osobny wydział sądowy będzie działać z mandatu papieża przy Kongregacji Nauki Wiary. Przed tamtejszym trybunałem kanonicznym sądzeni są sprawcy czynów pedofilii.

Po trzydniowej naradzie z 9 kardynałami - doradcami Watykan podał, że Franciszek zaaprobował propozycję sądzenia biskupów za czyny określone jako "nadużycie urzędu". Wniosek ten przedłożyła Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich. Domagała się ona wcześniej rozwiązania sprawy odpowiedzialności biskupów za skandal nadużyć. Dwie ofiary pedofilii, zasiadające w tej komisji, zagroziły wystąpieniem z niej, jeśli kwestia ta nie zostanie rozstrzygnięta. Z podobnymi postulatami występowały także od lat liczne stowarzyszenia ofiar pedofilii na świecie wyrażając przekonanie, że niezbędne jest wyciąganie konsekwencji wobec dostojników, którzy lekceważyli sygnały o nadużyciach w swoich diecezjach czy wręcz podejmowali kroki, by takie przypadki ukryć.

Do nowego wydziału trafiać będą zatem sprawy biskupów, którzy nie stanęli nad wysokości zadania i nie zareagowali właściwie na czyny nadużyć w podległych sobie diecezjach - podkreślają watykaniści.

W wydanym komunikacie Watykan ogłosił, że zawiadomienia i skargi na biskupów będą analizować Kongregacje: ds. Biskupów, Ewangelizacji Narodów, Kościołów Wschodnich.

Papież wyznaczył pięcioletni okres, w którym nowe procedury mają zostać wcielone w życie i ocenione pod kątem ich skuteczności.

(mal)