Na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli na pewno dojdzie do dyskusji w sprawie forsowanego przez Polskę i Czechy systemu pierwiastkowego ważenia głosów w Radzie UE – wynika z dokumentu sporządzonego przez niemiecką prezydencję, do którego dotarł RMF FM.

Jak powiedział brukselskiej korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borignon jeden z unijnych dyplomatów „nie ma już takich rozbieżności, które uniemożliwiłyby porozumienie w sprawie ważenia głosów”.

Na szczycie unijnym 21-22 czerwca przywódcy państw UE mają przyjąć mandat dokładnie określający, które fragmenty obecnego projektu eurokonstytucji zostaną zmienione podczas negocjacji w ramach Konferencji Międzyrządowej. Konferencja ma do końca 2007 roku opracować nowy dokument.

Warszawa chce, by na Konferencji przedyskutowano sprawę głosowania w Radzie UE i proponuje, by przyjęty w eurokonstytucji system podwójnej większości państw i obywateli zastąpić tzw. systemem pierwiastkowym, który wzmacnia małe i średnie kraje, a osłabia największe - jak Niemcy.

Niemieckie przewodnictwo proponuje ograniczenie negocjacji nad nowym traktatem do zaledwie sześciu konkretnych spraw. Są to: symbole UE i pierwszeństwo prawa unijnego nad krajowym, zmiany w terminologii, ewentualne włączenie do traktatu unijnej Karty Praw Podstawowych, szczegóły europejskiej polityki zagranicznej, określenie i rozdzielenie kompetencji narodowych i unijnych oraz rola, jaka w UE powinna przypaść narodowym parlamentom.