Preferencyjne kredyty dla młodych małżeństw decydujących się na dzieci, wsparcie w zakupie mieszkań, pieniądze na samochód, brak podatku dochodowego dla matek 4 dzieci i zapewnione miejsce w żłobku – to tylko niektóre z nowych świadczeń zapowiedzianych dziś przez premiera Węgier Viktora Orbana. Wparcie rodzin ma przede wszystkim zachęcić Węgrów do rodzenia większej liczby dzieci oraz ułatwić opieki nad nimi.

Ogłaszam siedmiopunktową akcję ochrony rodzin. Rząd zdecydował o siedmiu posunięciach, ale nie jest to lista zamknięta, bo życie nie stoi w miejscu - oznajmił Orban w transmitowanym w telewizji przemówieniu podsumowującym ostatni rok.

Na pierwszymi miejscu znalazło się wsparcie zachęcające młode małżeństwa do posiadania dzieci. Jak podkreślił szef węgierskiego rządu każda kobieta poniżej 40. roku życia, która po raz pierwszy wychodzi za mąż, na rozpoczęcie wspólnego życia będzie mogła wziąć preferencyjny kredyt wysokości 10 mln ft (prawie 135 tys. zł). W momencie narodzin pierwszego dziecka spłacanie kredytu zostanie zawieszone na 3 lata. Po przyjściu na świat drugiego znów spłata zostanie zawieszona na 3 lata. Co istotne, 1/3 pozostałego zadłużenia nie trzeba będzie spłacać. Jeśli urodzi się także trzecie dziecko, cała reszta zadłużenia będzie umarzana.

Po drugie, zostanie poszerzony preferencyjny kredyt w ramach rodzinnej ulgi mieszkaniowej. W tej chwili, w przypadku wychowywania min. dwojga dzieci można się ubiegać o preferencyjny kredyt na zakup lub remont mieszkania. Odpowiednio do wysokości 10 i 15 mln forintów (135 i 203 tys. zł).

Państwo ulży także rodzinom w spłacaniu kredytów hipotecznych. Dotąd w razie narodzin trzeciego i każdego następnego dziecka przejmowało ono spłatę 1 mln ft (prawie 13,5 tys. zł) z kredytu hipotecznego. Teraz to poszerzamy. Już po urodzeniu drugiego dziecka przejmiemy 1 mln ft, (po urodzeniu) trzeciego - 4 mln ft (prawie 54 tys. zł), a po każdym następnym dziecku kolejny milion - powiedział Orban.

Według zapowiedzi premiera kobiety, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, do końca życia nie będą musiały płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na tym nie koniec, zgodnie z zapowiedziami premiera zostanie także uruchomiony program kupna samochodu dla dużych rodzin. Rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci otrzymają 2,5 mln ft (33 600 tys. zł) bezzwrotnej pomocy na kupno co najmniej 7-osobowego samochodu.

Orban zapowiedział też, że państwo do 2022 r. zagwarantuje każdemu rodzicowi, który sobie tego życzy, opiekę żłobkową dla dziecka.

Siódmy punkt wzbogaconego wsparcia dla rodzin to poszerzenie dodatku na dziecko (GYED). Obecnie jest on wypłacany do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, jeśli rodzic w ciągu ostatnich dwóch lat był ubezpieczony przez co najmniej 365 dni. GYED wynosi 70 proc. średniego wynagrodzenia w poprzednim roku, ale nie więcej niż 208 600 ft (2821 zł). Teraz Orban zapowiedział wprowadzenie GYED dla dziadków.

Orban zapowiedział także wsparcie nauki języków obcych dla uczniów. W 9. i 11. klasie każdy uczeń będzie mógł pojechać na dwutygodniowy kurs językowy za granicę, którego koszty pokryje rząd.

Opracowanie: