Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Także Kościół przypomina, że zaśmiecanie planety jest grzechem i wystąpieniem przeciwko boskiemu stworzeniu oraz jednemu z 10 przykazań. "Nauka Kościoła silnie nawiązuje tu także do św. Franiszka z Asyżu, który każde boskie stworzenie nazywał braćmi mniejszymi" - mówi franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek, z którym rozmawia Marek Wiosło.