Benedykt XVI przyjął dymisję 47-letniego biskupa diecezji Iquique w Chile, Marco Antonio Ordenesa Fernandeza, podejrzanego o pedofilię. Duchowny w jednym z wywiadów przyznał się do "nierozważnego" postępowania wobec młodego człowieka. Było to w 2009 roku.

Ksiądz otrzymał nominację z rąk Benedykta XVI w 2006 roku. Był najmłodszym chilijskim biskupem mianowanym w tym stuleciu. W wydanym komunikacie Stolica Apostolska poinformowała jedynie, że bp Ordenes Fernandez złożył dymisję "zgodnie z artykułem 401 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego". Artykuł ten odnosi się do dymisji "z powodu choroby lub innej bardzo poważnej przyczyny".

Ponad rok temu stowarzyszenia ofiar księży pedofilów złożyły skargę w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Oskarżyli papieża Benedykta XVI i wysokich rangą dostojników watykańskich o zbrodnie przeciwko ludzkości. Organizacje - SNAP Network i Center for Constitutional Rights - żądają zbadania przez trybunał roli papieża i kardynałów Angelo Sodano, Tarcisio Bertone oraz Williama Levady w sprawie skandalu wykorzystywania nieletnich przez duchownych, a także ukrywania przestępstw.

SNAP Network to istniejąca od 23 lat niezależna organizacja pozarządowa zrzeszająca ponad 10 tysięcy ofiar molestowania przez księży. Jest to największa, najstarsza i najbardziej aktywna grupa wsparcia dla ofiar wykorzystywania. Z kolei Center for Constitutional Rights zajmuje się ochroną praw zagwarantowanych w konstytucji USA oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Organizacja powstała w 1966 roku.