Chińskie Ministerstwo Handlu zaapelowało do swoich obywateli, by nie jeździli do pracy do "Polski, Rumunii i innych państw środkowej i wschodniej Europy" z powodu kryzysu gospodarczego.

Resort opublikował na swej stronie internetowej okólnik, w którym podkreśla, że wielu Chińczyków pracujących w państwach regionu nie otrzymuje wynagrodzeń, gdyż ich pracodawcy ucierpieli z powodu dewaluacji lokalnych walut, trudnej sytuacji sektora budowlanego oraz kurczenia się rynku. Okólnik ostrzega także firmy chińskie, by "wstrzymały wysyłanie pracowników chińskich na te tereny".

My też ostrzegamy: do Chin również nie warto jechać. Kryzys spowodował w Chinach likwidację co najmniej 20 mln etatów, przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkujących na eksport. Chiński eksport obniżył się w lutym o 26 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jeżeli taka tendencja spadkowa się utrzyma, eksport Chin zmaleje do zera w ciągu najbliższych 10-12 miesięcy.