W Strasburgu zapadł precedensowy wyrok za odmowę adopcji dziecka lesbijce. Europejski Trybunał Praw Człowieka skazał Francję za - jak to określił - jawny przejaw dyskryminacji mniejszości seksualnej.

Wyrok może mieć poważne konsekwencje. Zdaniem wielu komentatorów może to otworzyć drzwi do adopcji dzieci wszystkim francuskim gejom i lesbijkom.

Strasburski trybunał podkreślił, że nadsekwańskie prawodawstwo już w tej chwili umożliwia adopcję nie tylko małżeństwom, ale również osobom, które żyją poza takim związkiem. Odmawianie prawa do adopcji tylko dlatego, że starająca się o nią osoba należy do "mniejszości seksualnej" łamie więc Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Skarżąca 45-letnia nauczycielka otrzyma 10 tysięcy euro odszkodowania za straty moralne i będzie ponownie mogła starać się o adopcję, tym razem ze strasburskim wyrokiem w ręku.